BAHAN-BAHAN UNTUK BLOG MATAPELAJARAN

Friday, April 9, 2010
Semua GC Kulai diminta mengemaskini bahan-bahan matapelajaran kepakaran masing-masing supaya boleh dimuatkan di dalam blog matapelajaran kepakaran masing-masing. Seterusnya, blog-blog matapelajaran ini akan dipautkan dengan 'induknya'... Blog majlis G uru Cemerlang Daerah Kulai. Tahniah buat GC Iswani Sanip kerana telah berjaya menghasilkan blog Perakaunan yang begitu 'comel', menarik dan mudah dicapai. Semua GC boleh mempromosikan blob ini. Alamat URL nya adalah http://iswanigc02.blogspot.com

PERUBAHAN TARIKH PERSIDANGAN

Berita terkini... Tarikh Persidangan Majlis Guru Cemerlang Negeri Johor ditunda ke satu tarikh baharu . Para peserta persidangan diharap bersabar . Terima kasih.
 

Browse